تجهیز مبلمان ادرای خبرگزاری ایرنا

نقش مبلمان اداری آفن برای استفاده بهینه ازفضا و متراژ در این پروژه بسیار حائز اهمیت است. نحوه تولید و چیدمان میزهای کارشناسی و کارمندی در این مجموعه، آرامش خاصی را به این خبرگزاری بخشیده است. استفاده از میز های مدرن همراه با کانتر سفارشی آفن نمونه کارهای اجرایی در این مجموعه می باشد. همچنین در این پروژه از تایل های 60*60 برای سقف کاذب و دیوارپوش های پی وی سی با برند کوبوا استفاده شده است که محیط را برای کارکنان بسیار جذاب نموده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن