تجهیز مبلمان اداری پروژه فرشته

کابینت آفن یکی جایگاهی محبوب میان مشتریان خود دارد. متریال استفاده شده در کابینت ها و کمدها همگی از کالاهای درجه 1 و اروپایی می باشد. 

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن