مجموعه اداری نگین

پارتیشن اداری دو جداره تمام شیشه و انواع مبلمان اداری که شامل میزهای مدیریتی مدرن به همراه کنفرانس، کانتر و... که در مجموعه اداری نگین، از پروژه های شرکت مبلمان اداری آفن است که با موفقیت به پایان رسیده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن