شرکت آسیاتک

پارتیشن دوجداره تمام شیشه، کمد و کابینت به همراه میز گروهی در شرکت آسیا تک که از پروژه های موفق مبلمان اداری آفن است در نهایت سادگی چشم انداز زیبایی را رد این پروژه پدید آورده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن