شرکت نماآگهی

شرکت نما آگهی یکی از پروژه های موفق شر کت آذران فضا نما، با استفاده از مبلمان اداری آفن اعم از میزهای  کارمندی، میز های گروهی، کانتر و میزهای کارشناسی با پایه های ذوزنقه ای زیبایی و جلوه خاصی به دفتر خود بخشیده است. گروه طراحی آفن نسبت به انتخاب نوع میز ها، نحوه چیدمان و همچنین کد رنگ استفاده شده، بهترین پیشنهاد خود را با توجه به دکوراسیون داخلی این شرکت ارائه داده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن