تجهیز مبلمان اداری شرکت جی تی ای

مبلمان اداری مدرن آفن نقش اساسی را در طراحی دفتر کار شرکت جی تی ای ایفا کرده است. یک فضای کاملا به روز با استفاده از پارتیشن دوجداره تمام شیشه به همراه میز های گروهی تک جداره، درب تک جداره تمام شیشه در دستور کار شرکت آفن قرار گرفت که از پروژه های موفق و بدون نقص این مجموعهبه شمار می رود

 

 

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن