شرکت جی تی ای

خلق یک فضای کاملا به روز و مدرن در دستور کار آفن برای طراحی دفتر کار شرکت جی تی ای بوده است. استفاده از پارتیشن دوجداره تمام شیشه به همراه میز های گروهی تک جداره،  درب تک جداره تمام شیشه این مجموعه با توجه به فضای موجود بهترین و زیباترین چیدمان را به همراه داشته است.

پروژه های مرتبط