تجهیز مبلمان اداری ترمیم لاستیک

نقش پارتیشن اداری برای استفاده بهینه از متراژ در پروژه ترمیم لاستیک بسیار حائز اهمیت است. پارتیشن های اداری دو جداره و تمام شیشه، درب دوجداره ریمادزیو از شرکت مبلمان اداری آفن در این مجموعه اداری، زیبایی خاصی به این واحد تولیدی بخشیده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن