تجهیز مبلمان اداری داروسازی تهران شیمی

مبلمان اداری آفن با استفاده از میزهای دوجداره گروهی، پارتیشن های اداری دوجداره تمام شیشه، درب دوجداره ریمادزیو و... به طراحی و اتجرای دکوراسیون داخلی شرکت داروسازی تهران شیمی کرده است که از جمله پروژه های مهم و موفق آفن به شمار می شود

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن