داروسازی تهران شیمی

شرکت داروسازی تهران شیمی از مشتریان قدیمی مجموعه آفن می باشد. استفاده از میزهای دوجداره گروهی، پارتیشن های اداری دوجداره تمام شیشه، درب دوجداره ریمادزیو و ........ نمونه کارهایی است که در اغلب پروژه های شرکت آفن مورد استفاده قرارگرفته است

پروژه های مرتبط