تجهیز مبلمان اداری شرکت صنعتی بهشهر

استفاده از مبلمان اداری مدرن و میزهای تک جداره گروهی  همراه با کانتر سفارشی آفن نمونه کارهای اجرایی در این مجموعه می باشد. طبقه 8 این مجموعه بزرگ دفتر مدیر کل شرکت صنعتی بهشهر (روغن لادن) می باشد که با استفاده از مبلمان اداری آفن طراحی و بازسازی گردیده است

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن