تجهیز مبلمان اداری مجموعه بهار

پارتیشن های دو جداره آفن به همراه پرده کرکره جهت جدا کردن واحدها و ایجاد یک فضای دکوراتیو برای برطرف کردن مشکل جانمایی، توسط طراحان شرکت آذران فضا نما در پروژه بهار طراحی و به اجرا در آمده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن