تجهیز پارتیشن اداری شرکت مای بی بی

دپارتمان شرکت آذران فضا نما با یک طراحی زیبا جلوه خاصی را به این پروژه بخشیده است. برای طراحی دیوارها با دیوار پوش های MDF و ساخت کانتر سالن اجتماعات و همچنین ساختن کانترهای منحصر به فرد در قسمت های مخنلف این شرکت برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن