شما اینجا هستید /

شرکت مای بی بی

دپارتمان شرکت آذران فضا نما با یک طراحی زیبا جلوه خاصی را به این پروژه بخشیده است. برای طراحی دیوارها با دیوار پوش های MDF و ساخت کانتر سالن اجتماعات و همچنین ساختن کانترهای منحصر به فرد در قسمت های مخنلف این شرکت برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن