تجهیز مبلمان اداری شرکت رادیوال

استفاده از پارتیشن های دو جداره تمام شیشه با پرده و کرکره برای جدا سازی فضا ها و همچنین نصب درب های ریمادزیو، با دستگیره های رمزدار به جای دستگیره های معمولی برای امنیت بیشتر، از محصولات متنوع شرکت آذران فضا نما می باشد که با نظر کارفرما، طراحی و اجرا شده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن