تجهیز مبلمان اداری شرکت ترابری ماهان

یکی از بهترین و سریعترین راه ها برای به دست آوردن فضای اداری مناسب برای کارمندان، پارتیشن های اداری آفن هستند؛ زیرا این پارتیشن ها نه تنها فضای کاری با مزایای مختلف را در اختیار ما می گذارند ، بلکه مدرن و از نظر ظاهری زیبا هستند. در این پروژه با استفاده از پارتیشن های اداری دوجداره آفن، یک سالن بزرگ تبدیل شده به چندین اتاق زیبا که فضاهای مناسبی را نسبت به مسئولیت کارمندان ایجاد کرده است. همچنین در این پروژه از مبلمان اداری آفن مانند میزهای کارشناسی و میزهای گروهی جهت استفاده بهینه از فضای موجود استفاده شده است.

پروژه های انجام شده شرکت مبلمان اداری آفن