میز مدیریت آسترو

برای طراحی و ساخت میز مدیریت آسترو از اصول مهندسی دقیق استفاده‌شده است. در این میز، سطح لبه و سطح میز یکنواخت است که با جدیدترین روش folding طراحی‌شده است.

-    در میز مدیریت آسترو، جای کیس و درب قرار داده‌شده است.
-    می‌توان بر روی این میز مدیریت الکتریک باکس نصب کرد.
-    این میز دارای ارتفاع 75، عرض 170 و طول 200 است.
-    این میز مدیریت بارنگ‌های متعددی و بر اساس سفارش مشتریان طراحی و ساخته می‌شود.

محصولات مرتبط