میز کارشناسی اوپتیما

در میز کارشناسی اوپتیما ترکیب پایه و مفصل های موجود بین آن با صفحه, زیبایی و خاص بودن را در این میز بوجود آورده است. در کنار هم قرار گرفتن این میزها با اصول مهندسی امکان استفاده گروهی از این محصول را میسر می سازد.

OPTIMA MANAGEMENT TABLE
عرض : 80 CM
طول   : 200 CM
ارتفاء  : 75 CM

محصولات مرتبط