میز کارشناسی ایزی

این میز با قابلیت تنظیم ارتفاع و طول در پایه امکانات بیشتری را به استفاده کننده خواهد داد وهمچنین معلق بودن کتیبه جلو از ویژگی های این پایه می باشد.

EASY EXECUTIVE TABLE
عرض : 80 CM
طول   : 200 CM
ارتفاء  : 75 CM

محصولات مرتبط