میز کنفرانس یوش

تلفیق میز ساده با پایه های مدرن استیل و قابلیت طراحی این میز کنفرانس در ابعاد سفارشی، گزینه مناسبی برای سازمانهایی با سلیقه های متفاوت ایجاد کرده است.

محصولات مرتبط