میز کنفرانس شاندرمن

سادگی و کاربردی بودن میز جلسات شاندرمن روح عملگرایی را به محیط کار شما می بخشد.

عرض : 200 CM
طول : 200 CM
ارتفاء : 75 CM

محصولات مرتبط