میز گروهی

برای گردهمایی‌هایی که در شرکت‌ها صورت می‌گیرد، وجود میز گروهی الزامی است. این میز نه‌تنها باید کارایی لازم را داشته باشد و ظرفیت آن به‌گونه‌ای باشد که اعضا و کارکنان شرکت بتوانند به‌راحتی به‌صورت گروهی تبادل‌نظر کنند، بلکه باید ازنظر زیبایی با دکوراسیون داخلی فضای داخلی نیز متناسب باشد. در شرکت آذران فضا نما چندین نوع میز گروهی طراحی و ساخته می‌شود که در اینجا معرفی می شود.