میز گروهی فریمان

میز کارگروهی فریمان گرینه ای مناسب برای استفاده بهینه از فضای اداری با حفظ استقلال هر یک از پرسنل می باشد.

-    برای ساختن میز گروهی فریمان از متریال شیشه مکعبی و MDF استفاده می‌شود.
-     میز گروهی فریمان با ابعاد مختلف و بر اساس سلیقه مشتریان طراحی و ساخته می‌شود.
-    رنگ میز گروهی فریمان محدودیت ندارد و طبق سلیقه مشتریان تعیین می‌شود.