ClickCease

میز گروهی بهترین راه حل دفاتر اداری مدرن

میز گروهی بهترین راه حل دفاتر اداری مدرن
08 خرداد ، 1396
مبلمان اداری آفن
طراحی و چیدمان
0 کامنت

مفهوم دفتر باز یا میز کار گروهی درحقیقت مبلمان اداری مشترک در میان پرسنلی که کار مرتبط و مشترک دارند اخیرا رایج شده است.

برای رسیدن به مفهوم مشارکت و کارگروهی سازمانها نیازمند طراحی خاصی هستند که بتواند این هدف را تحقق بخشد، به این منظور از میزهای کار گروهی یا دفتر باز (Open Office) استفاده می شود.

در محیط کار طرح باز، اتاق مجزا و یا فضاهای کاملا محصور وجود ندارد، اما گاهی اوقات فضای بین افراد با پارتیشنهای کوتاه مجزا شده است.

میز گروهی شرکت آفن   میز گروهی بهترین راه حل دفاتر اداری مدرن

 

 

ظاهرا نبود هیچ دیوار و دری در فضای کار مشترک علتی را که این ساختار به دلیل آن طراحی شده است یعنی مشارکت کاری، خلاقیت و بهره وری را کاهش می دهد.

به گفته برخی از تحقیقات مفهوم دفتر باز (میزکار گروهی) باعث کاهش رضایت شغلی و بهره وری می گردد. البته با وجود آنچه روانشناسان سازمانی و متخصصان بهره وری می گویند مفهوم دفتر باز می تواند تیم را منسجم تر کند به خصوص که این تأثیر توسط کارشناسان ارشد و مدیران تأیید شده است.

میز گروهی بهترین راه حل دفاتر اداری مدرن

میز کارگروهی می تواند یک تصویر کلی و بهتر از آنچه در حال انجام است به مدیران ارشد سازمان بدهد. کارکنان و مدیران می توانند با هم و درکنار هم کار انجام دهند و در مواقع لزوم کارکنان با هم و با مدیرانشان در ارتباط باشند. میز کار گروهی بر بهره وری تأثیر می گذارد.

باز بودن فضای کاری باعث می شود کارکنان به طور منظم بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. تعامل علاوه بر ایجاد حس دوستی در میان پرسنل باعث افزایش جریان اطلاعات و کار گروهی و مشارکت می شود.

همکاری و مشارکت نیازی به برنامه ریزی برای یک جلسه رسمی ندارد. ارتباطات به طور غیررسمی میان همکاران و مدیران انجام می شود.

افزایش تعاملات همکاری ناشی از استفاده میز کار گروهی منجر به نوآوری کسب و کار و پیشرفت آن می شود. استفاده از محیط کار طرح باز هزینه کمتری  را نیز دربر دراد. محیط کار با چنین ویژگی انعطاف پذیری بیشتری را در قبال نیازهای پرسنل فراهم می آورد.

میز گروهی بهترین راه حل دفاتر اداری مدرن

6LeGdvsZAAAAAHWWsR8Y-3Ur2KnziPCohHesZfRj