امتیاز شما :

میز کانتر Nahand

جزییات میز کانتر Nahand
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز کانتر Nahand :
کانتر اداری
کانتر پذیرش و اطلاعات
جنس محصول میز کانتر Nahand :
MDF
ابعاد میز کانتر Nahand :
عرض
430 سانتی متر
طول
240 سانتی متر
سبک طراحی میز کانتر Nahand :
سالن کار راحت Working Lounge
دفتر کار باز Open Office
فضای کار گروهی Team Space
کانتر اداری Nahand
کد کالا : 35