امتیاز شما :

میز گروهی season

جزییات میز گروهی season
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز گروهی season :
4 نفره
6 نفره
8نفره
بیشتر از 8 نفر
جنس محصول میز گروهی season :
پایه فلزی
MDF
ابعاد میز گروهی season :
عرض
143 سانتی متر
طول
240 سانتی متر
سبک طراحی میز گروهی season :
سالن کار راحت Working Lounge
دفتر کار باز Open Office
فضای کار گروهی Team Space
دفتر کاری مشترک Shared Office
 
کد کالا : Se01