امتیاز شما :

میز کانتر Era

جزییات میز کانتر Era
نوع محصول و فضای مورد استفاده میز کانتر Era :
کانتر اداری
کانتر لابی مسکونی
کانتر پذیرش و اطلاعات
جنس محصول میز کانتر Era :
MDF
ابعاد میز کانتر Era :
عرض
90 سانتی متر
طول
240 سانتی متر
سبک طراحی میز کانتر Era :
سالن کار راحت Working Lounge
خصوصی Private office
کانتر اداری Era
کد کالا : Er01