ClickCease

شرکت رادیوال

تجهیز مبلمان اداری شرکت رادیوال، پروژه طراحی داخلی شرکت آفن می باشد که در آن مبلمان اداری و پارتیشن اداری آفن استفاده شده است. در این پروژه از پارتیشن های دو جداره شیشه‌ای، پرده و درب های ریمادزیو و دستگیره های رمزدار برای تجهیز فضای داخلی آن استفاده شده است. استفاده از محصولات مبلمان اداری آفن و پارتیشن اداری آفن در این مجموعه باعث زیباسازی و بهبود فضای داخلی آن شده است.

6LeGdvsZAAAAAHWWsR8Y-3Ur2KnziPCohHesZfRj