ClickCease

تهران شیمی

تهران شیمی پروژه طراحی داخلی شرکت آفن می باشد که در آن مبلمان اداری و پارتیشن اداری آفن استفاده شده است. استفاده از محصولات مبلمان اداری آفن و پارتیشن اداری آفن در این مجموعه باعث زیباسازی و بهبود فضای داخلی آن شده است.