ClickCease

کارخانه دکتر عبیدی

کارخانه دکتر عبیدی پروژه طراحی داخلی شرکت آفن می باشد که در آن مبلمان اداری و پارتیشن اداری آفن استفاده شده است. از پارتیشن های اداری دوجداره کوتاه و پارتیشن های اداری تمام شیشه بلند، میزهای گروهی، میزهای کارشناسی دنا، هامون و... میزهای کارمندی ارس، میزهای کنفرانس آلتای و زاگرس و...میز مدیریتی آلتای با کنسول در این پروژه استفاده شده است. پس از ساختمان شماره یک، پروژه ساختمان شماره دو نیز در برنامه اجرایی قرار گرفت. استفاده از محصولات مبلمان اداری آفن و پارتیشن اداری آفن در این مجموعه باعث زیباسازی و بهبود فضای داخلی آن شده است.